#

 


Historia aktualizacji

Rok

18.10.2018W odnośniku Opublikowano informację o naradzie grupy roboczej działającej przy Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych .
18.10.2018W odnośniku Aktualności zamieszczono informację o spotkaniu polskich i białoruskich specjalistów służb ochrony środowiska .
18.10.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.37.2018.
18.10.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.36.2018.
26.09.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.32.2018.
26.09.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.31.2018.
21.09.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono wynik naboru - WA.210.27.2018.
21.09.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono wynik naboru - WA.210.23.2018.
12.09.2018W odnośniku Aktualności zamieszczono informację o spotkaniu polskich i białoruskich specjalistów służb ochrony środowiska .
12.09.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.28.2018.
11.09.2018W odnośniku Ogłoszenia opublikowano wyjaśnienie do SIWZ nr 1 do postępowania WA.272.1.2018
07.09.2018W odnośniku Ogłoszenia opublikowano postępowanie na dostawę WA.272.1.2018.
03.09.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.23.2018.
30.08.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.24.2018.
28.08.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono informację o stanie środowiska w województwie podlaskim na terenie powiatu bielskiego .
28.08.2018W odnośniku Aktualności zamieszczono informację o spotkaniu polskich i litewskich specjalistów służb ochrony środowiska .
20.08.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono informację o stanie środowiska w województwie podlaskim na terenie powiatu zambrowskiego .
17.08.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.14.2018.
17.08.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.17.2018.
16.08.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.17.2018.
16.08.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.23.2018.
01.08.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono informację dotyczącą oceny stanu klimatu akustycznego województwa podlaskiego na podstawie map akustycznych wykonanych przez podmioty zewnętrzne i przekazanych do WIOŚ w wyniku III rundy mapowania akustycznego.
01.08.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono informację dotyczącą oceny stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód powierzchniowych województwa podlaskiego .
30.07.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono informację o stanie środowiska w województwie podlaskim na terenie Łomży .
16.07.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono informację o stanie środowiska w województwie podlaskim .
11.08.2018W odnośniku IPPC zamieszczono Liczba instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego - według stanu na dzień 29.06.2018 r.
10.07.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI - WA.210.15.2018.
21.06.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.16.2018.
21.06.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.15.2018.
21.06.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.14.2018.
21.06.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.19.2018.
14.06.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono informację o stanie środowiska w województwie podlaskim .
14.06.2018W odnośniku Aktualności zamieszczono informację o spotkaniu polskich i białoruskich specjalistów służb ochrony środowiska .
30.05.2018W odnośniku Aktualności zamieszczono informację o przesunięciu terminu przesłania propozycji prezentacji na IV konferencję "Środowisko Informacji", której organizatorami są Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
30.05.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono informację o stanie środowiska w powiecie białosockim .
30.05.2018W odnośniku Komunikaty zamieszczono komunikat nr 1/2018 o stwierdzeniu wystapienia ryzyka przekroczenia poziomu docelowego w powietrzu benzo(a)piernu.
18.05.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono informację o stanie środowiska w powiecie sokólskim .
10.05.2018W odnośniku Ogłoszenia opublikowano Plan zamówień publicznych narok 2018.
10.05.2018W odnośniku Aktualności zamieszczono informację o spotkaniu polskich i litewskich specjalistów służb ochrony środowiska .
09.05.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono wyniki badań pól elektromagnetycznych wykonanych na terenie województwa podlaskiego w 2017 roku /em>.
09.05.2018W odnośniku Ogłoszenia opublikowano WA.2600.402.2017 - zapytanie ofertowe na dostawę szkła laboratoryjnego.
09.05.2018W odnośniku Aktualności zamieszczono informację o IV konferencja "Środowisko Informacji", której organizatorami są Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
26.04.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2017 roku.
26.04.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Ocena wyników badań hałasu komunikacyjnego wykonanych na terenie województwa podlaskiego w 2017 roku.
24.04.2018W odnośniku Aktualności zamieszczono informację o spotkaniu polskich i białoruskich specjalistów służb ochrony środowiska .
20.04.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.405.2017 -ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 2 do wszystkich wykonanwców.
17.04.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.405.2017 -ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 do wszystkich wykonanwców.
16.04.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.405.2017 -Zapytanie ofertowe wzorce, materiały odniesienia.
09.04.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.11.2018- WYNIK REKRUTACJI.
04.04.2018W odnośniku Przyjmowanie zleceń zamieszczono Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań, Współczynniki kalkulacyjne, ceny wykonania pomiarów hałasu i pól elektromagnetycznych.
04.04.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.404.2017 -Zapytanie ofertowe materiały odczynniki chemiczne.
29.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.11.2018- INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
26.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.8.2018- WYNIK REKRUTACJI.
26.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.7.2018- WYNIK REKRUTACJI.
22.03.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.404.2017 -ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1.
22.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.10.2018- WYNIK REKRUTACJI.
21.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.7.2018- INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
19.03.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.404.2017 -Zapytanie ofertowe materiały odczynniki chemiczne.
16.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.8.2018- INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
16.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.11.2018- Operator urządzeń przygotowania danych w Wydziale Inspekcji.
14.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.3.2018- WYNIK REKRUTACJI.
14.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.6.2018- WYNIK REKRUTACJI.
12.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.9.2018- WYNIK REKRUTACJI.
08.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.3.2018- INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
05.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.9.2018- INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
05.03.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu miasta Białystok.
26.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.5.2018- WYNIKI REKRUTACJI.
21.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.5.2018- INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
21.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.2.2018- INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
19.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.9.2018- Specjalista do spraw badań fizykochemicznych oraz instrumentalnych.
15.02.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.406.2017 -Zapytanie ofertowe materiały filtracyjne.
15.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono wyniki naboru - WA.210.4.2018- Starszy Specjalista do spraw badań biologicznych.
15.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Ogłoszenie - WA.210.3.2018 - Specjalista do spraw badań biologicznych.
13.02.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.406.2017 -ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 2.
08.02.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.406.2017 -Zapytanie ofertowe dostawa szkla.
08.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Ogłoszenie - WA.210.6.2018 - Główny specjalista ds. księgowości.
18.01.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Rejestr terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
15.01.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Ogłoszenie - WA.210.1.2018 - Główny specjalista ds. księgowości.
15.01.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu monieckiego w 2016 roku.
15.01.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego w 2016 roku.

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej