#

 


Aktualności

Rok

30.11.2018W dniach 27-28 listopada 2018 r. w Supraślu odbyło się 7. posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych więcej »
22.11.2018Dnia 21 listopada 2018 r. po stronie polskiej odbyło się wspólne spotkanie polskich i białoruskich przedstawicieli służb ochrony środowiska: więcej »
25.10.201824 października 2018 r. z udziałem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, Republikańskiego Centrum Analitycznej Kontroli w Dziedzinie Ochrony Środowiska, Grodzieńskiego Obwodowego Laboratorium Analitycznej Kontroli oraz Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska odbyło się wspólne spotkanie polskich i białoruskich przedstawicieli służb ochrony środowiska. więcej »
25.10.2018W dniach 22-23 października 2018 r. w Augustowie odbyła się VIII narada Grupy Roboczej Nr 1 działającej przy Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych więcej »
18.10.2018W dniu 16 października 2018 r. w Augustowie odbyła się VII narada Grupy Roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem (Grupa Robocza Nr 3), działającej przy Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych więcej »
18.10.2018Spotkanie polskich i białoruskich specjalistów służb ochrony środowiska w ramach współpracy granicznej Polski i Republiki Białorusi więcej »
18.09.2018Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018 i potrwa do 30 września br. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjnym dostępne są pod linkiem
www.ekoportal.gov.pl/konferencja/rejestracja/
Zapraszają organizatorzy: Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
12.09.2018Spotkanie polskich i białoruskich specjalistów służb ochrony środowiska w ramach współpracy granicznej Polski i Republiki Białorusi więcej »
05.09.2018Spotkanie polskich i litewskich specjalistów służb ochrony środowiska podczas wspólnego poboru próbek wody z rzeki Szeszupy więcej »
28.08.2018Spotkanie polskich i litewskich specjalistów służb ochrony środowiska podczas wspólnego poboru prób wody z jezior granicznych: Gaładuś i Bałądź więcej »
14.06.2018Spotkanie polskich i białoruskich specjalistów służb ochrony środowiska podczas wspólnego poboru próbek wody z Czarnej Hańczy (Kanału Augustowskiego) więcej »
11.06.2018 W dniu 6 czerwca 2018r Pani Grażyna Żyła-Pietkiewicz - Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uczestniczyła w XIX posiedzeniu Polsko- Białoruskiej Podkomisji do Spraw Współpracy, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej do Spraw Współpracy Transgranicznej Przygranicznej, które odbywało się w Rajgrodzie, na którym przedstawiła przebieg współpracy służb ochrony środowiska w obszarze przygranicznym w roku 2017 i 2018.
30.05.2018 Termin zgłaszania propozycji prezentacji na IV konferencję "Środowisko Informacji" uległ zmianie. Propozycje prezentacji można przesyłać do dnia 5 czerwca 2018 roku.;
25.05.2018W dniach 24-25.05.2018 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło nadzór z uaktualnieniem i ograniczeniem zakresu akredytacji więcej »
10.05.2018Spotkanie polskich i litewskich specjalistów służb ochrony środowiska podczas wspólnego poboru prób wody z jezior granicznych: Gaładuś i Bałądź więcej »
09.05.2018 W dniu 22.11.2018 r. odbędzie się IV konferencja "Środowisko Informacji", której organizatorami są Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. więcej »
24.04.2018Spotkanie polskich i białoruskich specjalistów służb ochrony środowiska podczas wspólnego poboru próbek wody z Czarnej Hańczy (Kanału Augustowskiego) więcej »

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej