#

 
#


Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Białymstoku.

13.09.2012 Została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku na dofinansowanie zadania pt. „Realizacja Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podlaskiego w 2013 r.” w formie przekazania środków jednostce budżetowej.

Kwota dofinansowania zadania: 210 000,00 zł.

13.09.2012 Została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku na dofinansowanie zadania pt. „Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego w 2011-2012 r.” w formie przekazania środków jednostce budżetowej.

Kwota dofinansowania zadania: 35 000,00 zł.

12.12.2011 Została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku na dofinansowanie zadania pt. „Realizacja Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podlaskiego w 2012 r.” w formie przekazania środków jednostce budżetowej.

Kwota dofinansowania zadania: 236 000,00 zł.

16.05.2011 Została zawarta umowa pomiedzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Wojewódzkim Inspektoratem OchronySrodowiska w Białymstoku na dofinansowanie zadania pt. „Realizacja Programu Panstwowe o Monitoringu Srodowiska województwa podlaskiego w 2011 r.” w formie przekazania srodków jednostce budżetowej.

Kwota dofinansowania zadania: 226 000,00 zł.

16.05.2011 Została zawarta umowa pomiedzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Srodowiska w Białymstoku na dofinansowanie zadania pt. „Raport o stanie srodowiska województwa podlaskiego w 2009-2010 r.” w formie przekazania srodków jednostce budżetowej.

Kwota dofinansowania zadania: 25 000,00 zł.


#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej