#

 

#


W ramach wdrażania Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku zakupił 6 zestawów służących wspomaganiu kontroli.

W skład zestawu wchodzi:

  • laptop z oprogramowaniem,
  • aparat fotograficzny,
  • GPS,
  • skaner,
  • urządzenie pomiarowe mierzące: pH, tlen, przewodność.


#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej