#

 


Petycje


Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.


Informacje zbiorcze o petycjach rozpatrywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku


#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej