#

 


Wykaz publikacji

Kryteria wyszukiwania
Rodzaj dokumentu
Komponent środowiska
Rok wydania:

Publikacje zawarte w wykazie są dostępne w siedzibie Inspektoratu w Białymstoku w Wydziale Monitoringu Środowiska
w pokojach 102, 112 i 113 w godzinach 7.15-15.15.
Szczegółowe informacje na temat udostępniania udzielane są przez pracowników Wydziału Monitoringu Środowiska pod numerami telefonów 85 742 80 18, 85 742 53 78.


Lp.Nazwa dokumentuData wydaniaZastrzeżenia dotyczące udostępnianiaPlik do pobrania
(rozmiar)
1.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego2018-12-31brak zastrzeżeń#
(2364 kB)
2.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu siemiatyckiego2018-12-13brak zastrzeżeń#
(992 kB)
3.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu monieckiego2018-12-13brak zastrzeżeń#
(1178 kB)
4.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu hajnowskiego2018-10-12brak zastrzeżeń#
(1244 kB)
5.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu grajewskiego2018-10-12brak zastrzeżeń#
(2152 kB)
6.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu bielskiego2018-08-28brak zastrzeżeń#
(2132 kB)
7.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu zambrowskiego w 2017 roku2018-08-20brak zastrzeżeń#
(1914 kB)
8.Ocena stanu klimatu akustycznego województwa podlaskiego na podstawie map akustycznych wykonanych przez podmioty zewnętrzne i przekazanych do WIOŚ w wyniku III rundy mapowania akustycznego2018-08-01brak zastrzeżeń#
(2285 kB)
9.Ocena stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód powierzchniowych województwa podlaskiego w 2017 roku2018-08-01brak zastrzeżeń#
(1740 kB)
10.Załącznik do oceny stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód powierzchniowych województwa podlaskiego w 2017 roku2018-08-01brak zastrzeżeń#
(1303 kB)
11.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie Łomży2018-07-30brak zastrzeżeń#
(2191 kB)
12.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu kolnieńskiego2018-07-16brak zastrzeżeń#
(1612 kB)
13.Sprawozdanie z badań i ocena stanu Jeziora Długiego Augustowskiego (rezerwat przyrody:Jezioro Kalejty) w 2017 roku2018-07-10brak zastrzeżeń#
(3917 kB)
14.Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża - woj. podlaskie 2016 - 20182018-06-14brak zastrzeżeń#
(2334 kB)
15.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu białostockiego2018-05-30brak zastrzeżeń#
(2347 kB)
16.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu sokólskiego2018-05-18brak zastrzeżeń#
(2574 kB)
17.Wyniki badań pól lektromagnetycznych wykonanych na terenie województwa podlaskiego w 2017 roku2018-05-09brak zastrzeżeń#
(812 kB)
18.Wstępna klasyfikacja jezior województwa podlaskiego badanych w 2017 roku2018-05-07brak zastrzeżeń#
(1441 kB)
19.Klasyfikacja elementów stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód powierzchniowych płynących województwa podlaskiego na podstawie badań z 2017 r.2018-04-27brak zastrzeżeń#
(376 kB)
20.zał 1. Szczegółowa klasyfikacja elementów stanu/potencjału ekologicznego 20172018-04-27brak zastrzeżeń#
(3092 kB)
21.zał 2. Szczegółowa klasyfikacja elementów stanu chemicznego 2017 2018-04-27brak zastrzeżeń#
(948 kB)
22.Ocena wyników badań hałasu komunikacyjnego wykonanych na terenie województwa podlaskiego w 2017 roku2018-04-26brak zastrzeżeń#
(935 kB)
23.Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2017 roku2018-04-26brak zastrzeżeń#
(1204 kB)
24.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie miasta Białystok2018-03-05brak zastrzeżeń#
(904 kB)
25.Rejestr terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych2018-01-21brak zastrzeżeń#
(419 kB)
26.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu monieckiego2018-01-15brak zastrzeżeń#
(1198 kB)
27.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego2018-01-15brak zastrzeżeń#
(766 kB)

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej