#

 
#

Przyjmowanie skarg i wniosków

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 11.00-15.00 w siedzibie Inspektoratu w Białymstoku przy ul.Ciołkowskiego 2/3.

Kierownicy Delegatur przyjmują interesantów w tym samym terminie w siedzibie Delegatur, odpowiednio:
• w Łomży przy ul. Akademickiej 20,
• w Suwałkach przy ul. Piaskowej 5.


#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej