#

 

Udostępnianie informacji o środowisku w roku 2019

W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku (np. informacji o tle substancji w powietrzu) wytwarzanych w ramach PMŚ będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wzór nowego wniosku i numer konta GIOŚ, na które należy wnosić opłaty w załączeniu.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku
Departament Monitoringu Środowiska

ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok

rwmsbialystok@gios.gov.pl ​| tel. 85 665 82 00


UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O AKTUALNYM STANIE JAKOŚCI POWIETRZA NA WSKAZANYM OBSZARZE (TŁO SUBSTANCJI)

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI – DANE DO PRZELEWU


#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej