#

 
#

Przyjmowanie zleceń (Cennik)

Laboratoria WIOŚ w Białymstoku i jego Delegaturach w Łomży i Suwałkach przyjmują zlecenia od klientów zewnętrznych (urzędów państwowych, jednostek samorządu terytorialnego , podmiotów gospodarczych, osób fizycznych) na wykonanie pomiarów i badań przedstawionych w zakresie badań.

Na zlecenia wymagające wykonania dużej ilości badań Kierownik Laboratorium,
za zgodą Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,
może udzielić rabatu w wysokości do 10%.

Cennik obowiązuje od dnia 1.04.2018 r.

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej